About

Iceland is not a well-known country in Poland. The Poles, like most people unfamiliar with Iceland, naturally use a set of stereotypes and information gathered from the media to form an impression of the country. Following the financial crisis, this country, acting as a microcosm, reflects the economical and social problems of the modern world.

Five Polish award-winning photographers (Jan Brykczyński, Michał Łuczak, Rafał Milach, Adam Pańczuk, Agnieszka Rayss), together with journalists and writers from Iceland will tell five stories that will aim to describe modern Iceland and its inhabitants. We have invited artists such as: Huldar Breiðfjord, Hermann Stefánsson, Kristín Heiða Kristinsdóttir, Sindri Freysson, Sigurbjörg Thrastardóttir. The outcome of the Project will be presented in the form of exhibitions, an Internet web page, multimedia presentation and a book
Using the language of modern photography and literature, the authors will show the society through personal, individual stories of Icelanders – much more than just a country during the times of crisis.

‘Icelandic Tales’ is an attempt to view Iceland and Icelanders from the outside, their individual human stories helping people identify with the inhabitants of this unique country.
The authors wish to present exhibitions in both countries, enabling people to confront the stereotypes and the presented reality. The exhibitions will take place in a gallery in Reykjavik as well as in other cities. Whilst in Poland exhibitions will take place in Warsaw and two other cities.

The other in depth approach to the subject will be the published book where photos will be presented together with texts written by Icelandic writers and journalists. A CD containing the multimedia presentation, created during the project, will be attached to the book. This publication will be distributed free of charge during the exhibitions in both Iceland and Poland as well as being offered to the libraries in both countries. The authors wish also to make the publications available in the airplanes flying between both countries.

The project is carried out by Sputnik Photos International Association of Photojournalists (Międzynarodowe Stowarzyszenie Fotoreporterów Sputnik), Warsaw/Poland in partnership with Cultural Center of Gerðuberg (Menningarmiðstöðin Gerðuberg), Reykjavik/Iceland and Reykjavik Museum of Photography (Ljósmyndasafn Reykjavíkur), Reykjavik/Iceland for Cultural Exchange Fund within the framework of the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism.
The project is held under the patronage of the Consulate of the Republic of Poland in Reykjavik.

Islandia, kraj w Polsce nieznany. Myśląc o nim, korzystamy głównie z niespójnych i powierzchownych informacji medialnych. Do niedawna finansowy raj, jakiś czas temu dotknięta kryzysem i okrzyknięta bankrutem. Kraj, w którym jak w lustrze odbiły się palące problemy współczesnego świata.

Projekt Islandzkie opowieści opowie językiem współczesnej fotografii dokumentalnej i literatury o społeczeństwie dotkniętym kryzysem, zanurzonym w niezwykłym krajobrazie i tradycyjnych zajęciach, poprzez indywidualne historie jego mieszkańców. Pięciu wybitnych polskich fotografów-dokumentalistów wraz z islandzkimi dziennikarzami i pisarzami odnajdzie kilka tematów, ciekawych historii charakterystycznych dla współczesnej Islandii (i jednocześnie dla współczesnego świata). Powstałe podczas plenerów fotograficznych na Islandii wyjątkowe zdjęcia dokumentalne zostaną pokazane na wystawach w Islandii i Polsce, a także szerzej zaprezentowane poprzez stronę internetową, prezentację multimedialną i książkę. Fotografie będą dopełnione przez powstałe w języku islandzkim teksty, docelowo przetłumaczone także na język angielski i polski.

Projekt jest próbą głębokiego spojrzenia na Islandię i Islandczyków z zewnątrz, zrozumienia fenomenu tego kraju i jego niezwykłych mieszkańców poprzez sztukę zaangażowaną. Projekt będzie również okazją do opowiedzenia Polakom o współczesnej Islandii. Głębokie indywidualne historie odnalezione i zaprezentowane w ramach projektu pozwolą twórcom i odbiorcom na odnalezienie osobistych opinii i wrażeń związanych z Islandią i mieszkańcami.

Projekt stanie się momentem spotkania wybitnych twórców z obu krajów, co zaowocuje dziełami wysokiej jakości, które wypełnią lukę informacyjną w obu społecznościach a także przyczyni się do zacieśnienia się współpracy między Polską a Islandią.

Autorzy chcą zaprezentować zdjęcia na wystawach w obu krajach, aby umożliwić konfrontację ze stereotypami po obydwu stronach, zmierzenie się z własnymi wyobrażeniami i oczekiwaniami, doświadczeniami. Prace zostaną pokazane na Islandii w galeriach Reykjaviku i dwóch innych miastach. W Polsce wystawy odbędą się w Warszawie i dwóch innych miastach.

Dobrym medium do pogłębienia spojrzenia na Islandię i Islandczyków z zewnątrz będzie nowocześnie i atrakcyjnie zaprojektowana książka, która składać się będzie z esejów fotograficznych oraz tekstów islandzkich dziennikarzy/pisarzy. Do książki załączona będzie płyta z multimediami stworzonymi w ramach projektu. Ta bezpłatna publikacja towarzyszyć będzie wszystkim wystawom na Islandii i w Polsce a także przekazana zostanie bibliotekom na Islandii i w Polsce. Autorzy będą starać się o umieszczenie publikacji w samolotach latających na trasach Polska – Islandia.

W swoich esejach fotograficznych twórcy chcą dotknąć zarówno tak aktualnej na Islandii tematyki zrównoważonego rozwoju, jak też skupić się na współczesnym modelu islandzkiej rodziny i społeczeństwa – wszystko to poprzez indywidualne, osobiste historie opowiedziane im przez Islandczyków.

Zarówno na Islandii, jak i w Polsce nie promuje się fotografii dokumentalnej dotyczącej tej dalekiej Wyspy. W naszym kraju wydana niedawno przez wydawnictwo Trio publikacja „Islandia – wprowadzenie do wiedzy o społeczeństwie i kulturze” to praktycznie jedyna nowsza książka traktująca o współczesnej Islandii, nie będąca tłumaczeniem przewodnika turystycznego. Brakuje jej jednak warstwy wizualnej. Z kolei na Islandii dominują albumy dla turystów, koncentrujące się jedynie na krajobrazie (z wyjątkiem książki „Icelanders” Sigurgeir Sigurjónsson i Unnur Jökulsdóttir). Twórcy projektu chcą wypełnić tę lukę.

Realizatorami projektu są utalentowani polscy fotografowie, którzy mają duże doświadczenie w fotografii dokumentalnej. Realizowali podobny projekt dotyczący Ukrainy („Ukraina”, finansowany w ramach Funduszu Wyszechradzkiego) i to doświadczenie zachęciło ich do kolejnych poszukiwań. Uczestniczyli też w projekcie „At the Border” dotykającym trudnej sytuacji nielegalnych imigrantów w nowych państwach Unii Europejskiej. Są przekonani, że fotografia może pokazywać głębię bogatego ludzkiego życia, a także być głosem w dyskusji nad kondycją danego kraju i współczesnego świata.

Partnerem w realizacji projektu jest Centrum Kulturalne Gerðuberg z Reykjaviku (Menningarmiðstöðin Gerðuberg), które zajmuje się promocją projektu a także pośredniczy w kontaktach z galeriami oraz bibliotekami na Islandii oraz Muzeum Fotografii w Reykjaviku (Ljósmyndasafn Reykjavíkur), które wspiera merytorycznie prezentację projektu na Islandii.
Projekt objęty jest patronatem Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Reykjaviku.

Comments are closed.