Agnieszka working

I met Agnieszka today in the morning and we went out the city to photograph a pool. The wather was like #&*$ but we took some pictures anyway.

Spotkałem się dziś rano z Agą. Pojechaliśmy sobie za miasto obadać jeden basen.  Lało. Zmokliśmy bardzo. Zdjęcia zrobiliśmy.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.