almost finished

Last week I finished developing the negatives, this week I’m scanning the chosen pictures. Now is the negative number 56/82. It’s ok!

W zeszłym tydniu skończyłem wywoływać negatywy, teraz zabrałem się za skanowanie wybranych zdjęć. Jestem na negatwywie nr 56 z 82. Jest nieźle.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.