DJ Hermann and co.

Within the idea of IS(not) Music, Hermann and Sindri were presenting unknown Icelandic music in Brand New World in Warsaw. In between being DJs, they were reading texts from IS(not) book with a little help from Malin Brand as well as pieces unpublished in Poland, discussing Iceland with guests waiting for the summer to come, as it was solstice.

W ramach inicjatywy IS(not) Music, Hermann i Sindri prezentowali nieznaną islandzką muzykę w Nowym Wspaniałym Świecie. Między DJowaniem czytali teksty z książki IS(not) z małą pomocą Malin Brand, a także własne, niepublikowane w Polsce utwory, wdawali się w dyskusję z gośćmi, czekając aż przyjdzie lato. W końcu była to noc przesilenia.

About Marzena Michalek

...
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to DJ Hermann and co.

  1. Pingback: max