!!! Last chance / Dzień ostatniej szansy !!!

Tomorow (5th of July) is the last day of our exhibition in Bochenska Gallery in Warszawa. So if you haven’t seen it yet, do not hesitate to visit us!

Jutro (5 lipca) jest ostatnim dniem naszej wystawy w Galerii Boheńska w Warszawie. Jeśli wciąż na nią nie dotarłeś, nie zwlekaj!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to !!! Last chance / Dzień ostatniej szansy !!!

  1. Pingback: jesse