on the subject

I took an interview with a famous icelandic writer today (Hermann Stefánsson), and Herman took an interview with a famous polish photographer, i.e. me. We interviewed ourselves on the topic of isolation, of course! / Przeprowadziłem dziś wywiad ze sławnym islandzkim pisarzem, Hermanem Stefánssonem, natomiast Hermann przeprowadził wywiad z uznanym polskim fotografem, czyli ze mną. Rozmawialiśmy oczywiście na temat izolacji.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.