Water. Agnieszka. Prize.

BZ WBK Press Foto 2011.

Miejsce 2 | Cywilizacja
Agnieszka Rayss
Sputnik Photos

Posted in Uncategorized | Leave a comment

In the car with R

in the car with H// www.rafalmilach.blogspot.com

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Zawrzało. Sputnik we Wrzeniu Świata

fot Agata Banaś/Instytut Reportażu

1 czerwca sprawiliśmy sobie (i innym także) Dzień Dziecka w warszawskim bardzo gościnnym i dokumentnie wypełnionym  Wrzeniu Świata. Opowieści o Islandii i o ciężkiej pracy kolektywu fotograficznego sprawiły nam dużo radości. Dziękujemy za przybycie!!!

June 1st (an International Childrens Day) we celebrated (together with others) in Warsaw very hospitable club Wrzenie Świata. There were lots of people, stories from Iceland and tales about hard work of photo collectives and it was fun. Thanks for comming!!!


Posted in Uncategorized | Leave a comment

Iceland in Kraków

Już w sobotę 21 maja opowiemy Islandzkie Opowieści w Krakowie, w nowootwartym MOCAK-u (Lipowa 4). Będziemy czekać o 18.00.

This Saturday, May 21st we will tell Icelandic Tales in Cracow, in brand new MOCAK (ul. Lipowa 4). We will welcome you at 6pm.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Water. Woda. Vatn.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Rain of awards!

We are proud to announce that ‘Icelandic Tales’ photographers have been recently awarded both in Poland and abroad:

Adam Pańczuk, Grand Press Photo Award 2011, cathegory: People, 1st Prize
Rafał Milach, New York Photo Festival 2011, Grand Prize

Our writers were awarded with a grant by The Writers Union of Iceland and they are comming for the opening in June. Iceland is invading Warsaw – you can’t miss it!

Miło nam donieść, że dwóch fotografów projektu “Islandzkie Opowieści” zostało nagrodzonych ostatnio w Polsce i za granicą:

Adam Pańczuk, 1 nagroda w kategorii Ludzie w konkursie Grand Press Photo 2011
Rafał Milach, Nagroda główna New York Photo Festival 2011.

Nasi pisarze dostali grant islandzkiego Związku Literatów, dzięki któremu przyjeżdżają w czerwcu na otwarcie wystawy w Polsce. Warszawa będzie przeżywać Islandzki potop – nie przegapcie tego!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

The Very Hidden People. The very uncovered videos.

Before our Warsaw exhibition we are going to present the multimedia produced in the project. You can treat it as a spring gift, since the snow has left both Iceland and Poland quite recently.

Przed naszą warszawską wystawą pokażemy multimedia powstałe w ramach projektu. Możecie je traktować jako wiosenny podarunek, skoro śnieg wreszcie niedawno opuścił zarówno Islandię, jak i Polskę.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Slide Nite. Dobranocka ze Sputnikiem

IS (not) is going to be a part of Slide Nite during Photomonth in Kraków. May 14th, 9pm. Don’t miss it!

IS(not) będzie częścią Slide Nite podczas Miesiąca Fotografii w Krakowie. 14 maja o 21.00. Nie przegapcie!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Enjoy Easter

fot. Agnieszka Rayss. Blue Lagoon

For Easter let us wish you all the best and present an introduction to our Easter joy and Polish tradition of Śmigus-Dyngus. On Easter Monday traditionally, early in the morning boys awake girls by pouring water on them. It is to assure the good marriage in the future. The one that is not watered this day is concidered not attractive (!).
But frankly speaking, in our times everybody is pouring water over everybody. You can see it even in Kieślowski – the very beginning of his Decalogue part IV

Przesyłamy świąteczne serdeczności oraz prezentujemy przyjaciołom na całym świecie naszą polską wodną tradycję, która nawet u Kieślowskiego znalazła godne miejsce. Zatem wszystkiego dobrego (i mokrego)!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Adam Małysz w rajdzie Dakar a Michał Łuczak w Opolu

fot. Witold Chojnacki

fot. dwaosiem.pl

więcej na: http://dwaosiem.blogspot.com/2011/04/sputnik-odlecia-z-opole.html

Posted in Uncategorized | Leave a comment