Andrzej Kramarz

Andrzej Kramarz (1964) Photographer, curator. Graduated from Institute of Creative Photography in Opava, Czech Republic.
Co-founder of the “DRUT” art-istic group in Dębica, and the “Na Przykład” improvised music ensemble, active between 1985-1990.  In the early 90s he became a photographer. 1993-1995 working for the Krakow‘s newspaper. Between 1996-2000 has been working as a freelance photographer collaborated with some of the major Polish magazines.  Co-founder of  Imago Mundi Foundation that supports photography and other works of art as a universal  medium enabling free communication above the borders. Between 2006-2008 Deputy Art Director of photography festival “Photomonth in Krakow”. He  lectures at the Academy of Photography in Krakow since 2007. Lives in Krakow and in Hilo, Hawaii.

Andrzej Kramarz (1964) – fotograf, kurator. Absolwent Instytutu Twórczej Fotografii w Opavie (Czechy). W latach 1993-1995 współpracował z Gazetą Krakowską, między 1996 a 2000 r jako niezależny fotograf publikował w najważniejszych polskich tygodnikach.
Współtwórca Fundacji Imago Mundi wspierającej fotografię i inne sztuki jako uniwersalne medium umożliwiające nieskrępowaną komunikację ponad granicami. W latach 2006-2008 Wicedyrektor Artystyczny festiwalu “Miesiąc Fotografii w Krakowie”. Od 2007 roku wykłada na Akademii Fotografii w Krakowie. Mieszka w Krakowie i Hilo (Hawaje).

Comments are closed.