Marzena Michałek

Marzena Michałek – cultural animator, working in a Polish NGO, developing civil society in rural areas of Poland. She is also an amateur story-teller interested in calligraphy and photography. She coordinates the project ‘Icelandic Tales’.

Marzena Michałek – animatorka kultury, pracuje w organizacji pozarządowej, rozwijając społeczeństwo obywatelskie na terenach wiejskich i w małych miastach Polski. Amatorsko zajmuje się opowiadaniem historii, kaligrafią i fotografią. Koordynuje projekt “Islandzkie Opowieści”.

Comments are closed.