The Very Hidden People. The very uncovered videos.

Before our Warsaw exhibition we are going to present the multimedia produced in the project. You can treat it as a spring gift, since the snow has left both Iceland and Poland quite recently.

Przed naszą warszawską wystawą pokażemy multimedia powstałe w ramach projektu. Możecie je traktować jako wiosenny podarunek, skoro śnieg wreszcie niedawno opuścił zarówno Islandię, jak i Polskę.

About Marzena Michalek

...
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.