Zawrzało. Sputnik we Wrzeniu Świata

fot Agata Banaś/Instytut Reportażu

1 czerwca sprawiliśmy sobie (i innym także) Dzień Dziecka w warszawskim bardzo gościnnym i dokumentnie wypełnionym  Wrzeniu Świata. Opowieści o Islandii i o ciężkiej pracy kolektywu fotograficznego sprawiły nam dużo radości. Dziękujemy za przybycie!!!

June 1st (an International Childrens Day) we celebrated (together with others) in Warsaw very hospitable club Wrzenie Świata. There were lots of people, stories from Iceland and tales about hard work of photo collectives and it was fun. Thanks for comming!!!


About Marzena Michalek

...
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.